Tämä on asunto-osakeyhtiölain 4 luvun 7§:n ja 5 luvun 2§ mukainen osakkeenomistajan ilmoitus kunnossapito- ja muutostyöstä. Täytä oheinen lomake huolellisesti ja lähetä liitteineen isännöitsijälle.

 

  Taloyhtiö (pakollinen):

  Huoneisto (pakollinen):

  Osakkeenomistajan tiedot:

  Sukunimi:

  Etunimi:

  Katuosoite:

  Postinumero:

  Postitoimipaikka:

  Puhelin:

  Sähköposti (pakollinen):

  Kunnossapito- / muutostyö:

  Yleiskuvaus (pakollinen):

  Rakennustekniset työt:

  Suoritettavat rakennustekniset työt:

  Työn suorittajan nimi ja yhteystiedot sekä Y-tunnus:

  Lämpö-, vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtotyöt:

  Suoritettavat lämpö-, vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtotyöt:

  Työn suorittajan nimi ja yhteystiedot sekä Y-tunnus:

  Sähkötyöt:

  Suoritettavat sähkötyöt:

  Työn suorittajan nimi ja yhteystiedot sekä Y-tunnus:

  Tulityöt:

  Suoritettavat tulityöt:

  Työn suorittajan nimi ja yhteystiedot sekä Y-tunnus:

  Suunnittelu, työnjohto ja valvonta:

  Suunnittelijan nimi ja yhteystiedot:

  Työnjohtajan nimi ja yhteystiedot:

  Työhön tarvitaan:
  ViranomaislupaLaadunvarmistusselvitys (RakMK A1)

  Työn ajankohta:

  Työn toivottu aloittamisajankohta (pakollinen):

  Työn arvioitu valmistumisajankohta (pakollinen):

  Lisätietoja:

  Liitetiedostojen tulee olla kooltaan 1kb - 1000kb. Sallitut tiedostot ovat: *.jpg,*.gif,*.doc,*.pdf,*.txt,*.rtf,*.xls. Voit lähettää liitteet myös sähköpostilla osoitteeseen info@kmn.fi.

  Liite1:

  Liite2:

  Liite3:

  Liite4:

  Liite5:

  Huom! Työtä ei saa aloittaa ennen viranomaislupaa JA taloyhtiön suostumusta. Osakkeenomistaja selvittää viranomaisluvan tarpeen rakennusvalvontatoimistosta. Lupakustannuksista vastaa osakas. Liitä liitteeksi: viranomaislupahakemus, suunnitelmat, työtapaselostus, laadunvarmistusselvitys, asentamistodistus ja muut suoritettavaan toimenpiteeseen liittyvät asiakirjat.