Tämä on asunto-osakeyhtiölain 4 luvun 7§:n ja 5 luvun 2§ mukainen osakkeenomistajan ilmoitus kunnossapito- ja muutostyöstä. Täytä oheinen lomake huolellisesti ja lähetä liitteineen isännöitsijälle.

 

Taloyhtiö (pakollinen):

Huoneisto (pakollinen):

Osakkeenomistajan tiedot:

Sukunimi:

Etunimi:

Katuosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

Puhelin:

Sähköposti (pakollinen):

Kunnossapito- / muutostyö:

Yleiskuvaus (pakollinen):

Rakennustekniset työt:

Suoritettavat rakennustekniset työt:

Työn suorittajan nimi ja yhteystiedot sekä Y-tunnus:

Lämpö-, vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtotyöt:

Suoritettavat lämpö-, vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtotyöt:

Työn suorittajan nimi ja yhteystiedot sekä Y-tunnus:

Sähkötyöt:

Suoritettavat sähkötyöt:

Työn suorittajan nimi ja yhteystiedot sekä Y-tunnus:

Tulityöt:

Suoritettavat tulityöt:

Työn suorittajan nimi ja yhteystiedot sekä Y-tunnus:

Suunnittelu, työnjohto ja valvonta:

Suunnittelijan nimi ja yhteystiedot:

Työnjohtajan nimi ja yhteystiedot:

Työhön tarvitaan:
ViranomaislupaLaadunvarmistusselvitys (RakMK A1)

Työn ajankohta:

Työn toivottu aloittamisajankohta (pakollinen):

Työn arvioitu valmistumisajankohta (pakollinen):

Lisätietoja:

Liitetiedostojen tulee olla kooltaan 1kb - 1000kb. Sallitut tiedostot ovat: *.jpg,*.gif,*.doc,*.pdf,*.txt,*.rtf,*.xls. Voit lähettää liitteet myös sähköpostilla osoitteeseen info@kmn.fi.

Liite1:

Liite2:

Liite3:

Liite4:

Liite5:

Huom! Työtä ei saa aloittaa ennen viranomaislupaa JA taloyhtiön suostumusta. Osakkeenomistaja selvittää viranomaisluvan tarpeen rakennusvalvontatoimistosta. Lupakustannuksista vastaa osakas. Liitä liitteeksi: viranomaislupahakemus, suunnitelmat, työtapaselostus, laadunvarmistusselvitys, asentamistodistus ja muut suoritettavaan toimenpiteeseen liittyvät asiakirjat.